ماسک رنگی ویولت کراماکس

خرید با شماره تماس 09127603309

نتیجـه اسـتفاده: رشـته‌های هیدراتـه و تغذیـه شـده بـا درخشـندگی شـدید.

دسته:

ماســک رنگــی ویولــت کراماکــس تــارهــای مــو را آبرســانی مــی‌کنــد و در عیــن حــال رنــگ موهــای بلونــد طبیعــی
و رنــگ شــده را تشــدید و احیــا مــی‌کنــد. بــه طــور خــاص بــا اســیدهای آمینــه و رنگدانــه‌هــای خــاص و بــدون
اکسـیدان سـاخته شـده اسـت، به سـاختار مویرگـی فیبـر مـو تغییـر یـا آسـیب نمـی‌رسـاند.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ماسک رنگی ویولت کراماکس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ماسک رنگی ویولت کراماکس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *