ورکشاپ های تخصصی احیای مو و کراتین

_
ورکشاپ کراتین مو

ورکشاپ آناتومی و آسیب‌شناسی مو

ورکشاپ فوق تخصصی آناتومی مو

ورکشاپ درمان اسکالپ

ورکشاپ فوق تخصصی اسکالپ سر

ورکشاپ توسعه فردی

ورکشاپ توسعه فردی در لاین درمان مو