مرطوب کننده و آبرسان روغن کرچک

خرید با شماره تماس 09127603309

کارایـی:

روغـن کرچـک یـک مرطـوب کننـده قـوی و تقویـت کننـده مـو اسـت. ایـن مـواد مغـذی بـه مومیایـی شـدن
کوتیکــول‌هــا کمــک مــی‌کنــد، از خشــک شــدن تــار مــو جلوگیــری کــرده و بــه موهــا براقیــت و حالــت ابریشــمی
می‌بخشـد. عـلاوه بـر ایـن، روغـن کرچـک همچنیـن دارای خـواص ضـد قارچـی اسـت، کـه پوسـت را تمیـز مـی‌کنـد
و بـه مبـارزه بـا شـوره سـر کمـک مـی‌کنـد، کـه معمـولا توسـط قـارچ ایجـاد مـی‌شـود.

دارایی: فاقد روغن پارابن، سیلیکون، ماده اولیه و روغن معدنی است.
ایـن مـاده شـامل اجزایـی ماننـد اسـیدهای چـرب، اسـیدهای اولئیـک(امـگا 9) اسـید لینولئیـک (امـگا 6) اسـید
لینولنیـک (امـگا 3) و مـواد معدنـی و ویتامیـن E اسـت.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مرطوب کننده و آبرسان روغن کرچک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مرطوب کننده و آبرسان روغن کرچک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *