کیت درمانی و مراقبتی ضد زردی و ضد قرمزی SKAFE

خرید با شماره تماس 09127603309

  • تغذیه کننده عمیق مو
  • مرطوب کننده و هیدراتاسیون عمیق
  • این محصول به تدریج روی مو عمل می‌کند رنگ دانه های ناخواسته را خنثی می‌کند
دسته:

کیت درمانی و مراقبتی ضد زردی و ضد قرمزی SKAFE

به طور خاص برای:

  • از بین بردن اثر رنگدانه‌های زرد شده ناخواسته مو
  • تغذیه کننده عمیق فیبر مو
  • مرطوب کننده و هیدارتاسیون عمیق
  • فرمـول منحصـر بـه فـرد آن شـامل پروتئیـن برنـج و فنـاوری +Silksoft A اسـت، یـک نـرم کننـده عالـی کـه عملکـرد بهتـری را بـرای فیبـر مـو ارائـه مـی‌دهـد. ایـن مـواد بـه تدریـج روی موهـا عمـل مـی‌کننـد، رنگدانـه‌هـای ناخواسـته را خنثـی مـی‌کننـد، باعـث درخشـندگی شـدید، انعطـاف پذیـری و نرمـی مـی‌شـوند.

دارایی های اصلی آن عبارتند از:

پروتئیـن برنـج: پروتئینـی کـه از دانـه هـای برنـج بدسـت مـی‌آیـد، سرشـار از پپتیدهـا و کربوهیـدرات‌هـا اسـت کـه یـک الیـه محافـظ
از رنگدانـه مـو را تشـکیل مـی‌دهـد.
+Silksoft A: سـیلیکون محلـول در آب بـا قـدرت نـرم کنندگـی عالـی بـرای موهـای سـفید شـده، باعـث هماهنگـی کامـل فیبـر مـو بـا
عمـل ضـد وز شـدن مـی‌شـود.

طرز استفاده:

  • درمرحله اول موها را با شامپو بشورید و بگذارید کف شامپو به مدت 3 دقیقه بر روی موها عمل کند و سپس مو را آبکشی کنید.
  • در مرحلـه دوم نـرم کننـده را بـه صـورت رشـته بـه رشـته بـر روی موهـا بمالیـد و اجـازه دهیـد 3 دقیقـه بـرروی موهـا عمـل کنـد و سـپس آبکشـی کنیـد.
  • درمرحلـه سـوم ماسـک مـو را بـه صـورت رشـته بـه رشـته بـر روی موهـا بمالیـد و اجـازه دهیـد بـه مـدت 10 الـی 15 دقیقـه بـر روی مـو عمـل کنـد و سـپس بـا آب کامـا آبکشـی کنیـد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کیت درمانی و مراقبتی ضد زردی و ضد قرمزی SKAFE”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کیت درمانی و مراقبتی ضد زردی و ضد قرمزی SKAFE”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *