آموزش و آشنایی با ساختار مو توسط الهه شیرعلی

ما در این بخش به آشنایی با ساختار مو و ساختمان مو می‌پردازیم. تا آخر جلسات آموزشی با ما همراه باشید.

آموزش ساختار مو جلسه اول

آموزش ساختار ساقه مو جلسه دوم

آموزش انواع کراتین جلسه سوم

آموزش عناصر شیمیایی تار مو جلسه چهارم

آموزش ساختار مو جلسه پنجم

آموزش کراتین مو جلسه ششم

آموزش مواد معدنی مو جلسه هفتم